Dünya, Sürdürülebilir Kalkınma’nın temsilcileri olarak bilimde yer alan kadınlar ve kız çocuklarının başarılarını her yıl 11 Şubat’ta New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde kutluyor.

Kraliyet Bilim Akademisi Uluslararası Vakfı (RASIT), Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve Küresel İletişim Departmanı’yla Birleşmiş Milletler ile danışman statüsünde birlikte çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşu. RASIT, HRH Prens Mohammed bin King Faisal (I) El-Hashemite tarafından 1968’de, bilim, eğitim, ekonomi, ve sanatın küresel programlarla sağlanması ve desteklenmesi amacıyla kuruldu. Anayasasında belirtildiği gibi bilimde, teknolojide ve inovasyonda sosyoekonomik Sürdürülebilir Kalkınma için eşitlik ve adaleti teşvik ediyor.

Bilimde kadınların ve kız çocuklarının eğitimde ulaşılabilecek en yüksek standartlara ve eşit iş imkânlarına ulaşmaları, bilimde karar almaları ve sürdürülebilir kalkınma programlarına eksiksiz katılımları için RASIT, 50 seneyi aşkın süredir cinsiyet eşitliği ve kadınların desteklenmesinde yerel ve uluslararası çalışmalarını sürdürüyor. 

Gençleri değişimde etken olarak görerek onları desteklemek, tarihte ve günümüzde kadınların başarılarını kabul etmek, teknoloji sektöründe cinsiyetler arasındaki farkı azaltmak için önemli bir stratejidir. RASIT’in bilim alanında kadınların seslerinin duyulmasını destekleyen öngörülü, köklü tutumu “Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü” olarak anılan ve üye devletlerce onaylanan önergede görülebilir. 22 Aralık 2015’te, Birleşmiş Milletler Genel Meclisi’nin 70’inci oturumunda üye devletlerin bilimde cinsiyet eşitliği hedefine yönelik bağlılığını gösterir nitelikte bir önerge oluşturuldu

RASIT Birleşmiş Milletler’de, “kamuoyunun söz konusu sorunlar hakkında bilinçlendirilmesi, politik irade ve kaynakların küresel sorunlar için seferber edilmesi ve insanlığın başarılarının kutlanması ve pekiştirilmesi” için bir Birleşmiş Milletler Uluslararası Bayramı yaratan ilk Sivil Toplum Kuruluşu olarak tarihe geçti.

2016’dan beri RASIT, kutlamaları Birleşmiş Milletler ve kurumları, hükümetlerarası organizasyonlar ve üye devletler ile yakın işbirliğiyle düzenledi. Geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler üst düzey görevlileri, hükümet bakanları, parlemento üyeleri, özel sektör mensupları, akademi ve sivil toplum üyelerinin katılımının yanısıra dünya devlet başkanlarının video mesajları kutlamalara eşlik etti.

Bunca uluslararası, bölgesel ve yerel kararın bilim temelinde alındığı bu zamanda, kamuoyu ve karar vericilerin kadınların bilimdeki başarılarının ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma alanına getirebileceği olanaklar hakkında bilgilendirilmeleri gittikçe önemli hale geliyor. Birleşmiş Milletler’in 2030 Kalkınma Gündemi’nde hayal edilen kapsayıcı dünyanın gerçekleştirilmesi, kadınların bilime, karar alımına ve idareye her seviyede dahil olmasını şart koşuyor. Böylece karar vericilerin, kararların oluşumu ve alınmasında izlenen yolu gözden geçirmelerini gerektiriyor. 

Kadınların bilimde ve sürdürülebilir kalkınmada rollerinin gözardı edilmesi toplumun birliğini, uyumunu, gelişimini ve dünyamızın geleceğini tehlikeye atıyor. RASIT bilim kadınlarının toplumlarına ulaşmasını ve başarılarını onlarla paylaşmasını teşvik ediyor. Ayrıca, toplum ile diyalog kurarak, okulları ziyaret ederek, kurumlar ve karar vericiler ile birlikte çalışarak yapılan toplantılarda gençlere fırsat verilmesini sağlıyor. Bunun yanısıra, #February11 Küresel Hareketi uzmanlarla ortaklık ve iletişim imkânları sunarak kalkınma için yenilikçi çözümleri destekliyor. 

RASIT, 11 Şubat’ı bilim alanındaki kadınları desteklemek için bir bilgi, savunma ve güvenilirlik platformu haline getirdi. RASIT birçok cephede bilim ve sosyoekonomik kalkınmada eşitliği hedefleyerek, özellikle Birleşmiş Milletler gündemi ve programlarının ilerleyişinde harekete geçmeyi kolaylaştırarak önemli bir rol oynuyor. Önergenin 2015’te oluşturulmasından itibaren RASIT ve dünyanın her yanından ortakları, #February11 vizyonu ve hedeflerine ulaşmak için “biz” olarak çalışıyor. Bugün sağlık, eğitim, ekonomi, kalkınma ve yardımlaşmada küresel strateji hiç olmadığı kadar bilim alanında, yoksulluk ve huzursuzluk bataklığını kurutmak; aydınlatmak, beslemek ve iyileştirmek için kadınların ışığına ihtiyaç duyuyor.

RASIT kurulduğu günden beri Sürdürülebilir Kalkınma’nın 17’nci hedefi doğrultusunda, küresel ortaklık yaratmak için çalışmayı sürdürüyor. Bu, Birleşmiş Milletler kurumları, devletler, devletlerarası organizasyonlar, özel sektör ve sivil toplum ile kurduğu dikkate değer ortaklıklarında görülebilir.

RASIT’in Genel Müdürü Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite, Türk Hava Yolları ile ortaklıklarının öneminin altını çizdi, “Türk Hava Yolları ile ortaklığımız, kadınlar ve kız çocuklarının bilim alanında karşılaşabilecekleri zorlukların olanaklara çevrilmesi yolunda atılan yeni bir adımdır. RASIT ve Türk Hava Yolları kadınların ve kız çocuklarının dünyalarını genişletmek için beraber çalışıyor. Beraber, işbirliği içinde, yenilikçi ve yapıcı bir tutumla çalışarak, dünyada yaşandığına tanık olduğumuz birçok trajediyi geride bırakabiliriz. Bu yolla bilimde kadınlar ve kız çocukları için olanak ve onur dolu hayat yaratmaya yardım edebiliriz.”

Dünya her an büyümek ve gelişmek için kendisine meydan okuyan, yeni şeyler arayan kadın ve kız çocuklarıyla dolu. Onlar olanakları görüyor, ve fikirlerini hayata geçirerek kalkınmak ve dünyayı değiştirmek için çalışıyorlar. 

RASIT’in Birleşmiş Milletler’deki varlığıyla gelecekteki tarihi yazdık ve #February11 Küresel Hareketi, geleceği sonra değil, şimdi yaratma fikrimizin bir parçası. RASIT, kız çocuklarının ve genç kadınların hayatlarının iyileştirilmesine bağlılık gösteriyor. Kız çocuklarının ve genç kadınların kendilerinin ve içinde yaşadıkları toplumların geleceklerini, yarının, bugünün yenilikçileri olmalarını imkânlar yaratarak destekliyor.

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi