Akdeniz, Orta Doğu ve Balkanlar’da üç semavi dinin bir aradalığına dair yapılan antropolojik ve tarihsel araştırma projesi “Paylaşılan Kutsal Mekânlar” Paris, Marakeş ve New York’tan sonra Depo İstanbul’da. İç içe geçmiş mekân ve pratiklerin, sembol ve figürlerin öne çıkarıldığı sergi gittiği her şehirde yeni bir biçim, içerik ve bağlam kazandığı için izleyiciyi kendi içinde bir “hac yolculuğu”na çıkarıyor.

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi