Kadınlara mahsus güzel sanatlar okulu İnâs Sanâyi-i Nefise Mektebi’nin kurucusu ressam Mihri’nin eserleri Salt Galata'da sergileniyor. Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı sergisi, sanatçının yaşadığı ülkelerde zamanın ruhuna göre yeniden kurguladığı kimliğini ve hayatını gözler önüne seriyor.  

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi