Sadettin Özçelik, yazıya geçiriliş dönemi ve özellikleri nedeniyle titizlikle incelenmesi gereken Dede Korkut metinlerinin doğru okunması ve anlaşılması üzerine kapsamlı bir esere imza attı. Yazarın, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dâhil edilen Dede Korkut Hikâyeleri'ni aktardığı çalışması iki ciltten oluşuyor.    

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi