Türk Hava Yolları 2018’in son ayında da başarılı yükselişini sürdürdü. Küresel taşıyıcı seneyi yolcu ve kargo taşımacılığında çift haneli büyüme ile kapattı.

2018 senesini bir önceki yıla kıyasla daha başarılı geçiren ve bunu karşılaştırmalı rakamlarla açıklayan Türk Hava Yolları, yılın son ayını da 2017’ye göre yükselen bir grafikle bitirdi. Yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının yıl sonunda da devam ettiğini ortaya koydu. 

Aralık 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre;
• Taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %1’lik artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise %80,2’ye ulaştı.
• Toplam doluluk, geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan arttı. Dış hat doluluk 0,5 puanlık artışla %80 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise %84 doluluk oranına ulaşıldı.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %3’lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise %8’lik bir artış yaşandı.
• 2018 boyunca çift haneli büyüme gösteren kargo ve posta hacmi, geçen yılın aralık ayına göre %20 arttı. Kargodaki bu büyümeye %33 ile Kuzey Amerika, %33 ile Afrika, %17 ile Uzak Doğu ve %17 ile Avrupa katkı sağladı.
• 2017 yılının Aralık ayına kıyasla; yolcu doluluk oranında Afrika’da yaklaşık 2,5 puan, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da ise birer puanlık artış gerçekleşti.

Ocak-Aralık 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise;
• 2018 yılında 2017’ye göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık %10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75,2 milyona ulaştı.
• Toplam yolcu doluluk oranı, ocak-aralık döneminde 3 puanlık artış ile %82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak %81 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak %85 seviyesine ulaştı.
• Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık %12’lik önemli bir artış yaşandı.
• 2018 yılında toplam taşınan kargo ve posta, geçen seneye göre %25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı.

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi