UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne giren Dede Korkut Hikâyeleri'nin Dresden nüshası Sadettin Çelik'in kaleminden kitaplaştırıldı. 
Orijinali dil, anlatım özellikleri, yazıya geçirildiği dönem itibarıyla okuyucuyu zorlayan Dede Korkut Hikâyeleri'nin Dresden nüshası, bu temel eserin doğru okunması, anlaşılması adına son derece kıymetli ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü. 

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi