Türk Hava Yolları eylül ayına ait yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Yakalanan yüzde 83,4’lük performansla küresel taşıyıcı geçtiğimiz yıla oranla daha yüksek doluluğa ulaştı.

Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu. Eylül 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi'ne göre; 
•Taşınan yolcu sayısındaki büyüme trendi eylül ayında da sürdü ve 2017’nin Eylül ayına göre yüzde1 civarında artış göstererek yaklaşık 7 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 83,4’e ulaştı. 
•Toplam doluluk Eylül 2017’ye  göre 2 puan arttı. Dış hat doluluk 2 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 87 doluluk oranına ulaşıldı. 
•Doluluk oranındaki artış dağılımı Afrika’da yaklaşık 7 puan, Avrupa, İç Hatlar ve Uzak Doğu’da ise yaklaşık 2 puan şeklinde gerçekleşti. 
•Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. 
•Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 48 ile İç Hatlar, yüzde 32 ile Kuzey Amerika, yüzde 23 ile Afrika ve yüzde 20 ile Uzak Doğu katkı sağladı. 

%83,4 : Taşınan yolcu sayısındaki büyüme trendi eylül ayında da sürdü ve toplam doluluk oranı %83,4’e ulaştı.
%3 : Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %3’lük bir artış yaşandı.
%22 : Kargo ve posta hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %22 arttı. 
%87 : İç hat uçuşlarda 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık %87 doluluk oranına ulaşıldı. 

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi