Resimli kitap, günümüz Türkiye’si dâhil olmak üzere, Levant, Mısır, Balkanlar ve Arap Yarımadası gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok bölümünün botanik mirasına odaklanıyor. Bu bölgelerde yaşayanların ve gezginlerin betimlemelerini içeren kitap, Osmanlı topraklarında bahçeciliğe dair konuları ele alıyor.

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi