Köklerimizi DNA’larda arayarak nereden geldiğimizden ziyade “nelerden” yapıldığımız bilmecesine yanıt arayan genetisyen Adam Rutherford, kitabında genetik kodlarımızı okuyarak insanlık tarihine bir yolculuk yapıyor.

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi