Girişimcilerin en önemli gücü sağlıklı analizler ve tahminlerdi. Şimdi bunlara güçlü bir destek geldi; yeni dijital teknolojiler ve veri analizi. Bunlar tahminlerinizi daha isabetli kılabileceği gibi yeni girişim fırsatları bile gösterebilir.

Geçtiğimiz bahar öğrencilerimden ikisi gelip gıda atığını azaltacak bir fikirlerini benimle paylaştılar. Dünyada üretilmiş yiyeceklerin yaklaşık üçte biri çöpe gidiyor; hem de yetiştirilmiş, paketlenmiş ve tüketime hazır hâlde... Bu son derece endişe verici bir durum. Öğrencilerim bu konuda bir şeyler yapma niyetindeydi. Fikirleri basitti: Tüketiciyi buzdolaplarındaki marulun bozulmak üzere olduğu konusunda bilgilendirecek bir yol bulunsaydı nasıl olurdu? Buldukları çözümse buzdolabına bir sensör yerleştirmekti. Sonrasında tüketicinin dikkatini çekecek veri toplanacak ve hem yemek hazırlarken hem de alışveriş yaparken daha bilinçli kararlar vermeleri sağlanacaktı. 

Birkaç aydan kısa bir süre içerisinde işleyen bir prototip, bir internet sitesi ve ayrıca finansörlerle tüketicilere ürünün nasıl kullanılacağını gösteren bir uygulama tasarlamışlardı. Daha da iyisi gerçek zamanlı gözlem yaparak ürünlerinin performansını ve tüketiciyle etkileşimini analiz edebiliyorlardı: Ürün, hedeflenen görevini tüketici için gerçekleştirebiliyor muydu? Tüketiciler ürünle etkileşim hâlinde kalıyor muydu? Ürünün kullanmaya başlanması gitgide büyüyecek bir iş modelinin işaretlerini mi veriyordu? Bu sorulara verdikleri yanıtlar sayesinde iş modellerinin eksikliklerini düşük bütçeyle giderebildiler. Görüyoruz ki bu ve benzeri projelerin hayata geçmesi Nesnelerin İnterneti, makine öğrenimi, öngörücü çözümleme, kablosuz teknolojiler ve akıllı sensörler gibi dijital teknolojiler sayesinde mümkün. Yaklaşık 10 yıl önce girişimciler yeni bir iş kurarken hesaplanmış riskler almak zorundaydı. Ancak kaynak azlığı ve belirsizliklerin çokluğu, onları iş modeliyle deneme yapmaktan ya da kullandıkları modeli aynı eksende değiştirmekten alıkoyuyordu. Bu şartlar devam etseydi bugün öğrencilerim sınırlı sayıda tüketiciye hitap edecek, ürünleri hakkında sınırlı bilgi edinecek ve dolayısıyla riskleri bugünün şartlarında olduğu kadar kapsamlı bir biçimde belirleyemeyecekti. 

Veri toplamak ve değerlendirmek için doğru dijital teknoloji düzenlemeleriyle girişim riskleri belirlenebiliyor artık. Veri odaklı girişimin doğuşuyla birlikte girişimcilik ve belirsizliğin büyük olduğu durumlarda karar verme mekanizmaları değişmeye başladı. Bu dijital dönüşümde dijital teknolojilerle veri toplamak, girişimci eylemlerin ilk adımı olabilir. Girişimlerimizi nasıl inşa ettiğimiz, büyüttüğümüz ve yönettiğimize dair iki unsur daha var. 

İlk olarak veriyle ne yapılacağının bilinmesi büyük önem taşıyor. Başka bir deyişle, herhangi bir girişim veriyi faydalı bilgiye nasıl dönüştürebilir? Veri analizi bu noktada önemli bir rol oynuyor. Wall Street bir süredir veri analizini hisse seçimlerinde kullanıyor. Son yıllardaysa bir grup risk sermayedarı yatırım hedefleri belirlemek ve gelişimlerini desteklemek için veri madenciliğinde sayısız imkândan ve makine öğrenmeden faydalanıyor. Finans girişimlerinde öngörücü modelleme başarılı olduğu kadar başarısız örnekler de çıkarsa, insani muhakeme yatırım geri dönüşlerini arttıran bir faktör hâlâ. 

Yeni dijital teknolojiler riski azaltıp veri analizi birikimiyle bir arada kullanıldığında girişimci eylemlere kapı açabilir. Tüm yöneticilerin uygulayabileceği bir girişim egzersizi önereyim:

1. Şu an girişiminizi yönetmede en çok zorlandığınız noktayı tespit edin.
2. Bu sorunu çözmek için hangi veriyi istediğinizi sorun.
3. Hangi dijital teknolojilerin bu sorunu çözmek için size veri sağlayabileceğini inceleyin.
4. Bu verinin nasıl bir çözüm sunabileceğini görmek için iş modelinizde hızlı deneyler yapın.

Daha önemlisi, girişimciliğin anlamını yeniden irdelemeliyiz. Girişimcilik genelde bir startup şirketi başlatmak değil; kontrol edemediğiniz durumlar için destek bulabilmek ve fikrinizi dünyaya iletebilmektir. Dijital dönüşümse fikrinizi geliştirmek için size çeşitli yollar gösteriyor ve girişimci aklı destekliyor. Geleceğinize bu yenilikçi perspektiften bakıyor musunuz?

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi