Neden halk danslarında kostümlerin en belirgin özellikleri renkleri ve motifleridir sizce? Bölgeler, ritim, hareketler değişse de renkler hep ön plandadır, akılda kalır. Çünkü her halk dansında anlatılan bir üzüntü ya da bir sevinç, kimi zaman da tarihsel bir olaydır. Aklımıza da bu renklerle kazınır anlatılmak istenenler. Her adımıyla, el hareketiyle, üzüntülü ya da sevinçli, o hissiyatı karşısındakine aktarmaya çalışır sanatçı. Halk danslarında müzik ve kostümler bu çabanın en önemli destekçisidir aslında. Sevinci anlatan halk danslarında renkler daha canlıyken üzüntüyü anlatanlarda daha mat, soluk, hatta koyu olur. 
Coğrafyalar, ülkeler, tarihler, olaylar değişse de halk dansları dünyanın neresine giderseniz gidin aynı “anlatım”ın araçlarıdır. Değişen tek şey renklerin anlamlarıdır. Evet, renkler ve onlara o bölgenin insanlarınca zaman içinde yüklenen anlamlar her yerde farklıdır. Örneğin Tayland’da kırmızı, pazar günlerinin rengidir; güneşi ve bereketi simgeler. Çin kültüründe ise yeni yılın rengidir kırmızı. Tüm sokaklar kırmızının en canlı tonlarına bürünür ve bunun şans getirdiğine inanılır. Ama aynı zamanda Çin’de düğünlerde ve cenazelerde de kırmızı giyilir; bereket, şans ve uzun ömür dileklerine eşlik eder bu renk. Farklı kıtalara, farklı ülkelere yayılan bu danslar birbirlerinden çok ayrı görünseler de hepsi “halk dansları” olarak anılır. Çünkü hepsinin ortaya çıkışının, şekillenişinin kaynağı yenilikçilik değil geleneklerdir. Düğünlerde, küçük köylerde ve kasabalarda düzenlenen sosyal etkinliklerde eğlence unsuru olarak doğan ve gelenekselleşen halk dansları dünyanın dört bir yanında düzenlenen festivaller ve yarışmalarla, büyük bütçeli prodüksiyonlarla kültür-sanat hayatının önemli bir parçası hâline geldi artık.

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi