Kuzey Afrika’nın yüzde 10’unu kaplayan Sahra Çölü dünyanın en büyük çölü ama uçsuz bucaksız kumlara ve zorluklara rağmen insanı kendinden uzak tutabilmiş değil. Sıcaklığın dayanılmaz derecede yüksek, yiyecek ve su bulmanın ise çok zor olduğu bu bölge, tüm olumsuzluklarına rağmen bir yuva, bir vatan. Bugün sayılarının 500 bin civarında olduğu sanılan ve ilk kez MÖ V. yüzyılda Yunan tarihçi Heredot’un yazılarında anlatılan Tuaregler bu uçsuz bucaksız çölde asırlardır varlığını sürdürüyor ve kendilerine “özgür insan” anlamına gelen Imohag diyorlar. 
Geleneksel yaşamları doğanın zorlu koşullarına göre şekillenmiş. Çöl kabileleri kendi ihtiyaçlarını kendileri üretiyor, develeriyle çölü aşıp şehirlerarası ticaret yapıyorlar. En önemli “mal varlıkları” develer. Sadece taşımacılıkta değil beslenmelerinde de önemli yer tutuyor; sütü ve etiyle besleniyor, derisinden eşya yapıyor, satarak para kazanıyorlar. Ve çölde, değişmeden yaşamaya kararlılar.

Bu Sayıdaki Diğer Makaleler

Skylife Arşivi